Prenos odprem v TDR

To je pripomoček, ki omogoča prenos odpremnih nalogov v Trgovino na drobno (TDR), če le-ti iz kakšnega vzroka niso bili knjiženi v TDR.

Ob zagonu:

 Se odpre preglednica odpremnih nalogov, ki niso bili knjiženi v TDR (ni veznih podatkov na dobavnice v TDR-u):

Ko izberemo ustrezne odpremne naloge in pritisnemo na gumb »Knjiži« se prikaže potrditveno okno:

Ob potrditvi se izvede knjiženje odpremnih nalogov v TDR.

Natisni