Priprava odjav/prijav na nivoju vzgojne skupine

Ko smo v zgoraj prikazanem oknu vsaj eno enoto potrdili, se na dnu okna aktivira gumb .

Odpre se okno s preglednico vseh vzgojnih skupin.

Preko gumba Vzgojne skupine je možna je priprava tudi po Vzgojnih skupinah, ne samo po Skupinah.

Če smo izbiro na s tem končali, potem kliknemo na gumb Potrdi, sicer kliknemo na gumb Skupine in nadaljujemo z izbiranjem. Če priprave ne želimo sprožiti, kliknemo na gumb Zapri.

Natisni