Gumb Tiskaj (začetno stanje)

Začetno stanje tiskamo tako, da v preglednici Začetno stanje kliknemo na gumb  - Tiskaj (Alt T). Odpre se okno Izpisi, kjer izpisujemo Rekapitulacijo začetnega stanja.

Ob novi instalaciji imamo v preglednici pripravljen vzorec Začetno stanje na podlagi katerega si lahko sami oblikujemo željeni izpis. Postavimo se na enega izmed izpisov (tistega, ki ga želimo imeti kot vzorec za nov izpis) in ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Izpisi, kamor vpišemo naziv novega izpisa.

Lastne izpise lahko s klikom na gumb  - Oblikuj (Alt O) tudi oblikujemo. Prikaže se izpis nastavitev, ki ga lahko po želji spreminjamo.

S klikom na gumb  - Predogled (Alt P) se izpis prikaže na ekran in ga na tem mestu lahko natisnemo.

S klikom na gumb  - Tiskaj (Alt T) se sproži tiskanje dokumenta začetnega stanja.

Ob kliku na gumb  - Popravi zapis (Enter) lahko naziv izpisa spreminjamo.

Ob kliku na gumb  - Briši zapis (Delete) lahko izpis brišemo. Brišemo lahko le lastne izpise. Pri brisanju novih izpisov se odpre okno v katerem moramo brisanje še enkrat potrditi, preden se podatki zbrišejo.

Natisni