Zavezanci za DDV

Šifrant vrst izplačil za davčne zavezance vsebuje DDV –  če želimo, da davčnemu zavezancu predlaga ceno, od katere odšteje DDV, vnesemo oznako . V tem primeru ceno v šifrantu zmanjša za DDV glede na stopnjo. V nasprotnem primeru pustimo prazno  .

Nakazilu prejemniku prištej DDV (izvoz v plačilni promet) – če želimo, da je v nakazilu prejemniku vključen znesek DDV, vnesemo oznako . V nasprotnem primeru pustimo prazno  . To se pozna pri izvozu v plačilni promet.

Natisni