Verzija 2018.08.006

Izpisi in pregledi - Izpis odprtih postavk

Urejeno tiskanje lastno oblikovanih izpisov.

Natisni