Uvoz podatkov v TPD

TPD in KMP sta instalirana na isti lokaciji, oziroma TPD ima v meniju uporabnik in računalnik – splošne nastavitve – direktorij KMP vpisan direktorij (npr. C:\KMP0\KMP1).

V tem primeru, takoj ko naredimo izvoz podatkov, se nam podatki o odprtih postavkah prikazujejo v TPD-ju na izdaji.

TPD ni povezan s KMP-jem, oziroma nimamo v TPD-ju izpolnjenega polja v meniju Uporabnik in računalnik – Splošne nastavitve – direktorij.

V tem primeru prenesemo podatke v TPD v meniju varovanje podatkov - Varovanje podatkov – prepis z diskete – odprte postavke.

Natisni