Dodajanje novih datumskih odsotnosti

Datumske odsotnosti vnašamo s klikom na gumb Vnesi zapis (Insert). Odpre odpre okno:

·      Šifra otroka – pustimo šifro, ki nam jo predlaga program. To je šifra otroka, na katerem vnašamo Datumsko odsotnost.

·      Tip – izberemo tip odsotnosti, ki pripada posamezniku. Izberemo med Poletna rezervacija, Zdravstvena rezervacija, Ostalo ali Odsotnost.

·      Datum od do – vpišemo obdobje, za katerega vnašamo odsotnost.

·      Dni – program nam sam glede na uporabljen koledar in število delovnih dni v vnesenem obdobju od do izračuna število delovnih dni.

 

Po kliku na Potrdi program preveri ali:

·      Je izbran tip Poletna rezervacija, Zdravstvena odsotnost ali Ostalo in je na otroku vpisano Sofinanciranje plačila staršev. V tem primeru nam bo program za vpisane datume od do javil, ali otroku pripada sofinanciranje plačila staršev in v kakšnem odstotku. OPOZORILO: Sami se odločite, ali boste rezervacijo za tega otroka potrdili ali ne.

·      Je vpisana Poletna rezervacija, Zdravstvena odsotnost ali Ostalo za datumski interval, za katerega obračun rezervacije ni planiran (Šifranti à Šifranti za vrtce à Osnove za rezervacijo à za vsako občino in tip rezervacije lahko nastavite omejitev od dan in mesec do dan in mesec). V tem primeru vam program vnosa ne bo dovolil.

Natisni