Priprava podatkov za inventuro

Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Inventura, kamor vnesemo nastavitvene podatke za pripravo inventurne liste.

 • Datum - vpišemo datum priprave inventure oziroma ga s klikom na gumb  izberemo v koledarčku.
 • Priprava popisne liste s knjižnim stanjem - označimo ali se poleg knjižnega stanja pripravi tudi popisna lista za inventuro  ali se ne  prazno. Če ne pripravimo popisne liste, potem moramo popisati vse artikle, če pripravimo tudi popisno listo, pa lahko popišemo samo tiste artikle, katerim se ne ujema zaloga. Če vnašamo inventuro s pomočjo ročnih terminalov se potem ponavadi ne pripravi popisna lista hkrati z inventurno listo, temveč se z ročnimi terminali popiše vse blago in sprazni terminale na eno ali več popisnih list.
 • Inventura vrednostnega blaga – označimo če želimo pripraviti inventuro za artikle, katerim se vodi zaloga samo vrednostno. Tako je za tiste, ki imajo poleg artiklov, katerim se vodi zaloga količinsko tudi vrednostno blago, inventura razdeljena na dva dela. Seveda se popis vrednostnega blaga in izračun dejanskega stanja obnaša drugače, kot za artikle s količinsko zalogo. Za vrednostno blago se vnesene vrednosti prištevajo na ustrezno stopnjo DDV, na katerih se potem izkazuje eventalna razlika med knjižnim in dejanskim stanjem. Priprava inventure za artikle tipa »V« da   ali ne  prazno.
 • Vsi konsignanti – označimo   če želimo pripraviti inventuro za artikle, ne glede ali ima artikel vpisanega konsignanta ali ne.  Če   prazno, potem se obravnavajo samo artikli s spodaj določenim konsignantom.
 • Konsignant - vpišemo oziroma izberemo konsignanta, za katerega želimo pripraviti inventurno listo. Če je »Vsi konsignati«  prazno in ne vpišemo šifre konsignanta, potem se pripravi inventurna lista samo za artikle, kateri nimajo vpisanega konsignanta. To bi v primeru uporabe konsignacijskih skladišč pomenilo pripravo inventurne liste za lastno blago.
 • Vsi Dobavitelji – označimo   če želimo pripraviti inventuro za artikle, ne glede ali ima artikel vpisanega dobavitelja ali ne.  Če   prazno, potem se obravnavajo samo artikli s spodaj določenim dobaviteljem.
 • Dobavitelj - vpišemo oziroma izberemo dobavitelja, za katerega želimo pripraviti inventurno listo. Če je »Vsi dobavitelji«  prazno in ne vpišemo šifre dobavitelja, potem se pripravi inventurna lista samo za artikle, kateri nimajo vpisanega dobavitelja.
 • Šifra artikla - vpišemo oziroma izberemo artikle, za katere želimo pripraviti inventurno listo.
 • Klasifikacijska šifra - vpišemo oziroma izberemo klasifikacije, za katere želimo pripraviti inventurno listo.
 • Šifra oddelka - vpišemo oziroma izberemo oddelke, za katere želimo pripraviti inventurno listo.
 • Opomba - vpišemo poljuben tekst.

Po potrditvi si program zapomni trenutno stanje ustreznega leta kot inventurno knjižno stanje.

Natisni