Priprava blagajniških prejemkov

Modul Blagajniško poslovanje (BP) preverja in davčno potrjuje samo tiste račune, ki so pripravljeni za davčno potrjevanje znotraj programov iCenter in knjiženi v Dvostavno knjigovodstvo (DK) ali Spremljanje plačil računov (SPR) ter jim v BP določimo vezo. Zato moramo pri prejemu gotovine v BP na blagajniškem prejemku obvezno vnesti vezo za račun katerega zapiramo. V kolikor računi še niso preneseni v DK oz. SPR potem BP ne more preveriti ali so pripravljeni za davčno potrjevanje ali že davčno potrjeni in jih zato ne more davčno potrditi.
 
Blagajniškega prejemka (gotovine) za račun, ki ni bil davčno potrjen ne smemo prejeti.

 

Priprava blagajniških prejemkov

Natisni