Preglednica Vračila DDV kupcem

Odpre se preglednica, kjer imamo prikazane zahtevke za vračilo DDV:

  • Leto – leto prikaza, predlaga se letnica iz aktivnih nastavitev.
  • Poslovalnica – vpišemo oziroma izberemo poslovalnico.
  • Status – izberemo me prikazom vseh zahtevkov, »odprtih« - zahtevki, ki še nimajo vpisanega vračila davka in »zaprtih« - zahtevki, na podlagi katerih je kupec že dobil vrnjen DDV. Zahtevki, ki so že »zaprti« so obarvani modro.
  • Obrazec DDV-VP – izpis zahtevka na predtiskan obrazec
  • Obrazec DDV-VE – izpis Evidence o vračilu DDV kupcem iz 55.čl.ZDDV. Na voljo je QR izpis »Obrazec DDV-VE« katerega obliko in vsebino lahko kot ostale obrazce prilagajmo svojim potrebam.

Natisni