Normativ števila učiteljev

Izpis je aktiven, če uporabljate kodo programa za glasbene šole. Izpis nam pripravi pregled nad normativom učiteljev potrebnih za vsak predmeti iz evidence šolanja za izbrano šolsko leto.

·      Šolsko leto – izberemo šolsko leto, za katerega bomo izpisovali normativ učiteljev.

·      Opis liste - v polje lahko vnesemo besedilo, ki se bo izpisalo v glavi liste.

 

Kliknemo na gumb Tiskaj. Odpre se okno Izpisi. Označimo izpis – vzorec, ki ga želimo tiskati in kliknemo na gumb Predogled.

Natisni