Preglednica Doplačniki storitev

Doplačniki so običajno razni zavodi, ministrstva, podjetja… - štipenditorji. Doplačila so vedno za določeno storitev za določenega otroka. Doplačilo je lahko določeno v fiksnem znesku ali v odstotku od vrednosti storitev.

Šifrant Doplačniki storitev prikažemo v oknu Doplačniki storitev, ki ga odpremo tako, da v meniju Šifranti in nastavitve izberemo podmeni Doplačniki storitev.

Natisni