Verzija 2019.13.001 z dne 04.10.2019

Brisanje datuma odtujitve – pri brisanju datuma odtujitve se pobrišejo zapisi na zavihku Spremembe, ki se nananšajo na datum odtujitve 

Natisni