Osrednji del preglednice

V preglednico se zapisujejo vsi plačilni nalogi. Poleg podatkov iz plačilnih nalogov so tu še dodatni stolpci:

V plačilo – če želimo, da se nam določen virman pripravi za plačilo ga moramo označiti. Označimo ga tako, da se postavimo na želeno vrstico in pritisnemo na preslednico. Sprememba se nam ohrani, ko s smernima tipkama (gor in dol) ali Tab zapustimo polje. Ob tem dobi polje kljukico. V primeru, da si z raznimi kriteriji že prej omejimo in prikažemo na ekran samo plačilne naloge, ki jih želimo plačati, lahko vse naloge hkrati označimo s pritiskom na gumb Potrdi vse. Z varnostnim sistemom lahko določenim operaterjem odvzamemo možnost potrjevanja plačilnih nalogov v plačilo.

Tipi naloga – podatek ni obvezen in ga lahko naknadno vnašamo. Ko se postavimo na polje se nam v desnem delu polja prikaže gumb, s pomočjo katerega lahko iz šifranta izberemo poljuben tip naloga.

Znesek predloga – ko označimo s kljukico določen plačilni nalog za V plačilo, se nam avtomatsko v to polje vpiše znesek, ki smo ga vnesli na plačilni nalog. V primeru, da ne želimo nalog v celoti poravnati, lahko popravimo znesek, sprememba se nam ohrani, ko s smernima tipkama (gor in dol) ali Tab zapustimo polje.

Datum predloga – ko označimo določen plačilni nalog in pritisnimo na gumb Priprava plačilnih nalogov, ki se nahaja v spodnjem delu okna, se nam vpiše v to polje datum. To je datum pošiljanja podatkov na banko.

 

 

Natisni