Brisanje uporabnika

S pritiskom na gumb Briši zapis (Delete) pa lahko izbrišemo uporabnika in licence aplikacij, ki so vezane na njega. Pred dejanskim brisanjem nas program vpraša po potrditvi te operacije. Tudi ta proces je kritičen za samo delovanje aplikacije, in ga sami raje ne začenjamo.

Natisni