Verzija 2018.06.000 z dne 30.4.2018

Dnevne obdelave -> Plačevanje -> Na poljih znesek, tečaj in devizni znesek so dodane kontrole, ki urejajo delovanje polj glede na to ali sta izpisek in plačilo v domači ali tuji denarni enoti.

Dnevne obdelave -> Posredno knjiženje -> Odpravljena je napaka, ko se v primeru priprave plačilnega naloga iz posrednega knjiženja na plačilnem nalogu pojavijo neustrezni podatki.

Natisni