Verzija 2018.11.001 z dne 31.08.2018

  • Urejeno delovanje funkcij, ki upoštevajo zadnje veljavne mesečne seštevke (MXO, MYO)
  • Urejeno določanje podatka število dni med prenosom zapisov iz posrednega v neposredni vnos.
  • Evidenca prisotnosti
    • V OLAP analizo evidence prisotnosti je dodana izbira obdobja ter je dostop omogočen izven koraka 1.

Natisni