Verzija 2019.02.000

Sociala

 • Prošnja: Urejeno, da po potrditvi podatkov na zavihku Prošnje, podatka Status prošnje ni več mogoče spreminjati (blokirano polje). Status prošnje je mogoče določati le preko forme Komisija. Dodan je gumb Kopiraj prošnjo, ki odpre novo prošnjo z istimi podatki. Več na http://help.icenter.si/sl/spremembe-vodenja-statusov-prejetih-vlog
 • Stanovalec:
  • zavihek Osnovni podatki: Odpravljena napaka, ki se je pojavljala ob potrditvi spremembe podatkov na tej formi.
  • zavihek Namestitev:
   • Dodan vnos podatka Opravilna sposobnost. Šifrant se ureja na Sociala - Šifranti sociale - Opravilna sposobnost.
   • Dodan vnos podatka Varovalni ukrep.
  • zavihek Skupina: Na novem zavihku lahko določamo skupinskega habilitatorja, fizioterapevta, delovnega terapevta, diplomirano medicinsko sestro, socialnega delavca in varuha, ki pritičejo posameznemu stanovalcu. Izbiramo lahko med operaterji modula SZO.
  • Zavihek Dnevnik stanovalca: Na novem zavihku lahko za področje socialnega dela vodimo dnevnik za posameznega stanovalca. Dnevnik lahko izpišemo na Predajni knjigi, kjer se izpiše tudi dnevnik za stanovalca za področje zdravstvenega dela.
 • Poročila
  • Predajna knjiga:
   • Dodana možnost izpisa dnevnika stanovalca za področje socialnega in zdravstvenega dela.
   • Dodana možnost izpisa zaznamkov zapisanih na zdravstvenem kartonu stanovalca.
  • Generator poročil: Poročilo Stanovalci v zavodu dopolnjeno s podatki skupinski habilitator, fizioterapevt, delovni terapevt, diplomirana medicinska sestra, socialni delavec in varuh.
  • SOC DOM: Urejen izpis letnega poročila po navodilih ministrstva.

 

Zdravstvo

 • Zdravstveni karton:
 • Poslovanje z zdravili – Zaloga zdravil: Dodan stolpec Število škatel. V kolikor vnesemo uporabnika, terapijo, datum naročila in število škatel, se samodejno izpolnita stolpca Dni in Datum poteka. Podatek se izračuna iz dnevne porabe terapije in količine zdravila v paketu (določeno v Zdravstvo – Šifranti – Zdravila).
 • Šifranti:
 • FAST (Functional Assessement Staging) lestvica: Dodana možnost vodenja stanja demence stanovalcev po FAST letvici. Za pravilno delovanje izpolnimo šifrant na Zdravstvo – Šifranti – FAST.

Delo

 • Socialno delo – Dodatne storitve iz oskrbe – Dodatne storitve iz oskrbe 1: Urejeno, da se podatek o uri opravljene storitve ne zapisuje več (zapiše se zgolj datum). S tem odpravljena težava, da se storitev zapisana z uro ne upošteva pri obračunu.
 • Predajna knjiga:
  • Dodana možnost izpisa dnevnika stanovalca za področje socialnega in zdravstvenega dela.
  • Dodana možnost izpisa zaznamkov zapisanih na zdravstvenem kartonu stanovalca.
 • Skupni vnos storitev – zavihek Načrtovani posegi: Odpravljena napaka pri brisanju vrstice. Vrstica se ob kliku na gumb Delete uspešno izbriše. 
 • Vnos storitev zdravstva: V kolikor pri Izdaji zdravila izberemo terapijo, ki ima na Zdravstvo – Zdravstveni karton – zavihek Terapije določeno tudi storitev, se le-ta samodejno zapiše tudi v Storitev zdravstvene nege.

Obračun

 • Povezovalne tabele: Urejeno, da je svojec v preglednici viden še dva meseca po zaključku dogovora stanovalca. 

 

Nastavitve

 

Administracija - Operaterji

Dodana možnost aktivnega obveščanja (opomnikov) za naslednje dogodke:

 • Novi sprejemi (opominja za tri dni nazaj in eno leto vnaprej)
 • Novi stalni odhodi (opominja za tri dni nazaj in eno leto vnaprej)
 • Novi začasni odhodi (opominja za tri dni nazaj in eno leto vnaprej)
 • Nove najave odhoda (opominja za tiste, vnesene na današnji dan)
 • Potečeni osebni dokumenti (opominja za dokumente ki potečejo v roku 30 dni)
 • Spremembe varovalnih ukrepov (opominja na ukrepe v okviru treh dni)
 • Spremembe sob (opominja za tri dni nazaj in tri dni vnaprej)
 • Spremembe oskrb (opominja za tri dni nazaj in tri dni vnaprej)
 • Spremembe diet (opominja za tri dni nazaj in tri dni vnaprej)

Natisni