Dodajanje novih grup

Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Prva oziroma Druga grupa, kamor vpišemo podatke o grupi.

Šifra – vpišemo šifro prve/druge grupe.

Naziv – vpišemo naziv prve/druge grupe.

Natisni