Zavihek Registracija in evidenca prisotnosti

Ta zavihek je na razpolago le, če ima licenca programa ustrezno kodo za uporabo evidence prisotnosti. Povezava na Registracijo prisotnosti je urejena z licenco za modul. Na njem vnesemo nastavitvene podatke  delovanja evidence prisotnosti in prenosa v pripravo obračuna.

Ročna evidenca prisotnosti – to je osnovna nastavitev načina delovanja. Če je vključena , sta aktivna podrazdelka Predlaganje iz koledarja in Predlaganje iz plana dopusta, na evidenci prisotnosti je aktiven gumb Ročna evidenca prisotnosti.

Predlaganje iz koledarja – nastavitve v tem razdelku (če je aktiviran) omogočajo izbiro vrste odsotnosti za dneve dopusta. Pri pripravi računalniške predloge za izpolnitev evidence prisotnosti program za dneve, ko ima zaposleni odobren dopust v planu dopustov ustrezno vpiše oznake za dopust.

Predlaganje iz plana dopusta – nastavitve v tem razdelku (če je aktiviran) omogočajo izbiro vrste prisotnosti za delovne dneve in odsotnosti za dneve državnih praznikov. Na osnovi teh nastavitev program pripravi računalniške predloge za izpolnitev evidence prisotnosti na osnovi ročne evidence. Pri vnosu se popravlja samo podatke delovnih dni, ko zaposleni ni delal.

Prevoz na delo in prehrana – nastavimo šifre za obračun dni prevoza na delo in prehrane

Zaokrožitev ur – izberemo eno od možnosti zaokroževanja : brez zaokrožitve, cela ura, pol ure, četrt ure. Zaokrožuje se navzdol, na najbližji mnogokratnik enote zaokroževanja. Na primer : ostanek v minutah znaša 49 minut, zaokrožuje se na po ure, prizna se 30 minut, razlika 19 minut se odreže. Nastavitev se uporablja pri registraciji prisotnosti z uro.

Nadure za koriščenje izberemo ali vnesemo vrsto prisotnosti za višek ur, ki se shrani za koriščenje.

Ločen obračun službenih potovanj - izberemo ali vnesemo vrsto prisotnosti za obračun ur na službenem potovanju.

Šifra uporabnika OPN – izbere se iz seznama licenc (uporabnikov) programa za obračun potnih nalogov OPN. Ta povezava omogoča kontrolo pri štetju dni, za katere zaposlenemu pripada nadomestilo za prehrano. Dnevi, za katere obstaja potni nalog z obračunano dnevnico, se pri tem ne upoštevajo.

Natisni