Zavihek Splošno

·      Prejem ponudbe po – izberemo način prejema ponudbe med Po pošti, Po e-pošti, Po faksu, Po internetu, Osebno.

·      Datum in čas prejema – vnese se datum in čas prejema ponudbe, saj od datuma in ure zavisi kontrola pravočasnosti ponudbe. Program vas opozori, če je ponudba prispela po pretečenem roku za oddajo ponudbe.

·      Pravočasna – če je ponudba predložena naročniku pred iztekom roka, določenega za prejem ponudb, je pravočasna in polje obkljukamo.

·      Kontaktna oseba – izberemo kontaktno osebo ponudnika med stiki.

·      Način plačila – med vrstami plačil izberemo način plačila: gotovina, pogodba… kot ga navaja ponudnik v svoji ponudbi

·      Predračuna – vpišemo originalno številko predračuna.

·      Opombe – zabeležite kakšen zaznamek vezan na prejeto ponudbo.

Natisni