Verzija 2020.03.001 z dne 28.2.2020

 • eBOL
  • Urejeno osveževanje podatka o preklicu eBOL.
  • V preglednico je dodano polje Krajša zadržanost.
  • Urejena samodejna izbira družinskega člana v primeru družinskih članov z dvema imenoma.
 • Vrste obračuna
  • Omogočena izbira dodatnih šifer vrste izplačila v javnem sektorju (C084, I031, I051, J057, G084).
 • Posredni vnos
  • Pripomoček Uvoz vseh odsotnosti
   • Urejen prenos zadržanosti za krajši delovni čas in koriščenja ur.
   • Uvoz je dopolnjen na način, da se uvažajo samo dodatne vrstice.
 • Obračun plač
  • V primeru strank, ki nimajo aktivacijske kode za eBOL, se kontrola usklajenosti refundacij z eBOL ne bo več izvajala.
 • Prenos v dvostavno knjigovodstvo
  • Urejena priprava podatka DatumDUR v datoteki promet.W-1 v primeru evidenčnih knjižb.
 • Prostovoljno pokojninsko zavarovanje
  • Omogočen vnos ločene reference za pripravo plačilnega naloga za premije zaposlenih ter za premije delodajalca.

Natisni