Verzija 2017.10.001 z dne 18.08.2017

 • Analiza obračunov
  • Urejen prikaz podatkov obračunov premij KDPZ v primeru več obračunov plač v mesecu.
 • Analiza obračunanih osnov zaposlenih
  • Urejen prikaz osnove z zneskom premije KDPZ v primeru več obračunov plač v mesecu.
  • Analiza je dopolnjena s šifro in nazivom stroškovnega nosilca.
 • Analiza obračunanih prispevkov
  • Analiza je dopolnjena s šifro in nazivom stroškovnega nosilca.
 • Analiza obračunskih vrstic
  • Urejen prikaz podatkov v nekaterih manj pogostih primerih razporeditve na več delovnih mest.
 • Prenos v dvostavno knjigovodstvo
  • Urejena priprava temeljnice za zasebnika v primeru spremembe % oprostitve med mesecem.
  • Urejen prenos v dvostavno knjigovodstvo v nekaterih manj pogostih primerih razporeditve na več delovnih mest.
 • Obračun KDPZ
  • Omogočeno tiskanje podatkov obračuna samo za izbrane zaposlene.
 • Evidenca prisotnosti
  • Dopolnjena funkcionalnost Preveri / dodaj praznike, ki sedaj upošteva samo delovne dni. V primeru, če je urnik izbran na zaposlenemu, se upoštevajo ure iz urnika.

Natisni