Kopiranje naročil - konsignacija

  • Ob aktiviranju te možnosti je mogoče kopirati podatke iz izbranega naročila v novo naročilo.
  • Najprej izberemo leto, knjigo in številko naročila iz katerega hočemo podatke kopirati. Nato izberemo leto in knjigo naročila kamor hočemo, da se novo naročilo vpiše. Lahko izberemo skladišče iz katerega se bo vršila izdaja. Opcija Vedno privzemi omogoča, da se izbrano skladišče prepiše v glavo in v vse vrstice novega naročila.

Natisni