Zavihek Odobritev/Zavrnitev (Alt + Z)

V zgornjem delu vnesemo planirane datume za posamezne faze postopka oddaje javnega naročila.

OPOZORILO: Javno odpiranje ponudb! V skladu s 75. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2B) je namreč odpiranje ponudb v postopku oddaje naročila male vrednosti javno

(75. člen: "Odpiranje ponudb je javno v primerih javnih naročil, katerih ocenjena vrednost je enaka ali višja od vrednosti iz drugega odstavka 12. člena tega zakona...; 2. odstavek 12. člena: "Naročnik mora poslati v objavo portalu javnih naročil naročila, katerih vrednost je brez DDV enaka ali večja od naslednjih vrednosti:

1. v primeru naročanja blaga in storitev: 20.000 eurov,

2. v primeru naročanja gradenj: 40.000 eurov.").

Pri vnosu Odpiranje ponudb lahko vnesete datum in uro. Če obkljukate polje Javno odpiranje ponudb, bo to pomenilo, da bo na vnesen datum ob vneseni uri potekalo javno odpiranje ponudb.

 

V naslednjem koraku po potrebi izpišemo Sklep o pričetku oddaje JN in imenujemo strokovno komisijo za oceno ponudb in nato lahko še izpišemo sestavo imenovane komisije.

·      Sklep o pričetku postopka oddaje javnega naročila je izpis pripravljeni s pomočjo qrd orodja na osnovi vzorca. Glede na vaše potrebe in želje lahko na podlagi danega vzorca oblikujete svoj izpis – dodate logotip, spremenite pisavo, robove strani… Pripravljen izpis se shranjuje v Pregled nad dokumenti, shranjuje pa se v pdf ali qrd obliki, odvisno od nastavitve programa (PRAC – Nastavitve programa – polje Shrani se kopija dokumenta qrd v pdf).

 

V kolikor ima odgovorna oseba za potrjevanje naročil dostop do programskega paketa, lahko samostojno odobri ali zavrne naročilo. Drugače se obrazca Sklep o pričetku postopka oddaje javnega naročila in Pregled podrobnosti naročila predloži odgovorni osebi, in na osnovi njegove odločitve predlagatelj javno naročilo odobri ali zavrne.

·      Datum odobritve/zavrnitve –ko se izbere odgovorno osebo, se vpiše datum, kdaj je odgovorna oseba naročilo odobrila oziroma zavrnila.

·      Naročilo odobril/zavrnil – izbere se odgovorno osebo, ki je naročilo odobrila ali zavrnila.

·      Obrazložitev odobritve/zavrnitve – vsako odobritev ali zavrnitev je potrebno obrazložiti, obrazložitev pa navede odgovorna oseba.

·      Številka spisa – vpišete vašo interno številko spisa, pod katero vodite javno naročilo.

Natisni