Verzija 2019.07.001 z dne 31.05.2019

 • Na zavihek Datumi in dobe dodano polje Datum poteka aneksa
 • Na preglednico zaposlenih dodana polja Datum poteka aneksa, Številka aneksa, Datum aneksa
 • Omogočeno tiskanje odločb o letnem dopustu za izbrane zaposlene.
 • Urejeno predlaganje delovnega mesta pri vnosu dogodkov zaposlenih.
 • Obrazci e-VEM
  • Omogočen vnos opomb e-VEM vlog.
  • V preglednico so dodane opombe e-VEM vlog
  • Urejena kontrola obveznih podatkov na vlogah M-3.

Natisni