Izpis dolžnikov, upnikov, saldov

Izpis dolžnikov, upnikov, saldov dobimo tako, da kliknemo v preglednici Računi in plačila na gumb Tiskanje. Izberemo Zbir po strankah. Izpis podatkov omejimo glede na Vrsto računa, Vrsto plačila, Leto računa, Od do šifra stranke, Od do prve grupe stranke (v primeru uporabe programa Obračun storitev je to Skupina/Razred), Datum računa, Datum zapadlosti in Datum plačila.

Izbira vrste izpisa - izberemo med Vse stranke, Dolžniki in Upniki.
Razvrščanje - v spustnem seznamu izberemo med razvrščanjem po Šifri stranke, Po prvi gruči stranke, Nazivu stranke, Višini dolga, Višini predplačila, Prvi gruči stranke in Drugi gruči stranke. Če izberemo razvrščanje Po prvi gruči stranke (v primeru uporabe programa Obračun storitev je to Skupina/Razred), so zapisi znotraj prve gruče razvrščeni po nazivu stranke. Vsaka grupa se začne izpisovati na novi strani (glej primer izpisa v nadaljevanju).
Način razvrščanja je lahko Padajoč ali Naraščajoč.
Opis liste - vpišemo besedilo, ki se bo izpisovalo v glavi izpisa. Kliknemo na Tiskaj. Odpre se okno, kjer izberemo vzorec, na podlagi katerega bomo pripravili izpis, in kliknemo na Predogled. Z instalacijo programa SPR dobimo SAOP vzorec, lahko pa oblikujemo tudi svoj izpis.

Natisni