Storitve (Alt+T)

Šifrant Storitve vsebuje  prodajne cene za kombinacije enot, obrokov in menijev in šifre storitev v OST, ki ustrezajo tem kombinacijam. Šifre storitev so potrebne pri avtomatskem naročanju menijev, prodajne cene pa so potrebne pri izpisih. Šifrant prikaže preglednica Storitve.

Natisni