Uvoz obračunov iz DK

Uvoz postavk iz DK-ja začnemo tako, da v preglednici Obračuni kliknemo na gumb Uvoz podatkov. Odpre se okno Uvoz obračunov iz DK-ja, kjer definiramo:

 • Leto – vnesemo leto, v katerem se bodo obračunavale obresti. Program predlaga leto iz tekočega datuma, ki pa ga lahko spremenimo.
 • Datum obračuna – vtipkamo datum obračuna obresti ali pa ga poiščemo s pomočjo koledarčka.
 • Številka obračuna – številko obračuna vnašamo samo v primeru, da za izbrano leto nismo naredili še nobenega obračuna obresti, sicer nam OBR sam številči obračune (zaporedoma).
 • Šifra obresti – izberemo obresti, s katerimi bomo obračunavali.
 • Šifra vrste obračuna – glede na izbrano vrsto obračuna določimo vsebino glave in končnice izpisa obrazca obračun obresti.

 

Izbira za DK:

 • Letnica poslovnega leta – predlaga se letnica iz zadnjega obračunskega leta, vendar jo lahko po potrebi spremenimo. Na primer knjigovodske podatke iz leta 2010 lahko uvozimo v leto obračuna obresti 2011.
 • Obdobje do – določimo, do katerega obdobja bomo prevzemali zamujena plačila oziroma neplačane račune iz DK-ja.
 • Obresti na – izberemo eno izmed možnosti obračuna obresti na: Zamujena plačila, Odprte račune ali Odprte račune in zamujena plačila. V kolikor izberemo Odprte račune, ne smejo biti knjižena plačila, ki imajo datum plačila višji (starejši) kot Datum izračuna do in obdobje višje od Datum obdobja do.
 • Datum izračuna – določimo obdobje (od – do), za katero bomo obračunali obresti. V primeru izbora Obresti na zamujena plačila in da pustimo Datum izračuna do prazen, bo program obračunaval obresti do datuma plačila. V primeru izbora Obresti na odprte račune ali odprte račune in zamujena plačila, je vnos Datum izračuna do obvezen, saj bo program do tega datuma obračunaval obresti.
 • Konto – določimo od – do katerega konta, bomo prevzemali podatke iz DK-ja. Prevzemajo se podatki, ki so knjiženi na saldakontne konte.
 • Stranka – določimo od – do katere stranke, bomo prevzemali podatke iz DK-ja.
 • Status –določimo ali bomo uvažali podatke iz DK za pravne osebe, fizične osebe ali vse. Seveda mora imeti tudi sama stranka določen status kot fizična ali pravna oseba.
 • Šifra SM, Šifra SN, Šifra referenta, Nalog – omejimo uvoz podatkov glede na šifro stroškovnega mesta, stroškovnega nosilca, referenta, nalog.
 • Plus dnevi – določimo število dni za katere se obresti pri zamudi ne obračunajo
 • Izračun obresti: od datuma zapadlosti ali od datuma zapadlosti + Plus dnevi – izberemo od kdaj se izračunajo obresti

 

Uvoz podatkov sprožimo s klikom na gumb Potrdi (Alt + P). Po končanem uvozu se izpišejo nastavitveni podatki uvoza in ta izpis lahko tudi natisnemo.

Po končanem uvozu obračunov, se preglednica v oknu Obračuni izpolni z obračuni: za vsako izbrano šifro stranke se tvori in doda v preglednico en obračun z ustreznimi postavkami. Na tako vnesene obračune moremo še izračunati obresti.

 

Opomba:

Pri uvozu dokumentov za stranko, ki ima na zaslonu šifranta Stranke – Ostali podatki, vpisano šifro pogodbenih obresti in število dni v polju Pogodbene obresti do števila dni,  se preveri zamuda glede na število dni zamude:

 • Zamuda je v dogovorjenem roku potem se obračunajo pogodbe obresti.
 • Zamuda ni v dogovorjenem roku potem se obračunajo zamudne obresti vnesene na zaslonu Uvoz obračuna iz DK-ja.

Natisni