Uvod

Ob aktiviranju zavihka se prikaže okno z nastavitvami izpisov:

Zbirnik po SM

Zbirnik po SN

Zbirnik po delovnih nalogih

Zbirnik po referentih

Zbirnik po strankah

Zbirnik po virih financiranja

Rekapitulacija plač

 

Nastavitve izpisa vsakega od navedenih zbirnikov vključujejo:

Od – do šifre –  izpise lahko omejimo le na posamezno ali skupino analitik. Če šifre ne poznamo, kliknemo na gumb  (Alt+▼) in jo poiščemo ter označimo.

Tiskam vsako analitiko na nov list – omogoča izpis seznama obračunanih zneskov za vsako analitiko na novem listu.

Tiskam opombe – omogoča izpis opomb vnesenih v Nastavitvah  programa.

Opis liste – se izpiše v glavi zbirnika.

Natisni