Kartica artikla

Izpis je namenjen pregledu kartice artiklov. Osnovni prikaz je na ravni vrstice dokumenta.

Najprej se odpre okno Kartica artikla, kjer podamo podrobnosti za izpis.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju.

Leto – vpišemo oziroma izberemo leto za katero želimo dokumente pregledovati.

Tip skladišča - vpišemo oziroma izberemo tip skladišča za katerega želimo dokumente pregledovati.

Šifra skladišča - vpišemo oziroma izberemo šifro skladišča za katero želimo dokumente pregledovati.

Datum - vpišemo oziroma izberemo datum za katerega želimo dokumente pregledovati.

Šifra artikla - vpišemo oziroma izberemo artikle za katere želimo pregledovati stanje zalog.

Konto - vpišemo oziroma izberemo konte za katere želimo pregledovati stanje zalog.

Konsignant - vpišemo oziroma izberemo stranke – konsignante za katere želimo pregledovati stanje zalog.

FIFO – izpis kartice artikla iz skladišč, ki imajo označeno FIFO vrednotenje.

Uredi po – vpišemo oziroma izberemo, po čem želimo imeti razvrščene kartice (po šifri ali po nazivu artikla)

Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga.

Izpis nastavitev – izberemo ali želimo na koncu poročila natisniti nastavitve ob zagonu ali ne

Izpis veznih dokumentov – izberemo ali želimo na vrstice kartice izpisati še dokumente, ki se povezujejo s prometov v materialno skladiščnem poslovanju.

 

Na desni strani določimo kako želimo izpis prikazati. Na voljo so naslednje možnosti: po artiklu, po artiklu in seriji.

Ob kliku na gumb   - Preglednica (Alt P) se rezultat izbranih podatkov prikaže v preglednici. Pregled je dvonivojski. Zaporedje nivojev je naslednje:

prikaz podatkov o artiklih

prikaz kartice za izbrano šifro artikla iz preglednice prvega nivoja

Natisni