Gumb "Priprava"

Funkcija je namenjena pripravi (polnjenju) vrstic plana proizvodnje glede na stanje v podjetju. Funkcija podpira različne možnosti priprave plana; od najbolj osnovnih – priprava vrtsic plana za artikle katerih zaloga je manjša od minimalne (maksimalne) zaloge do bolj kompleksnih povezanih s predvidenim stanjem zaloge glede na naročila kupcev, naročila dobaviteljem in že razpisane delovne naloge.

Po izboru gumba »Priprava« se odpre okno z naslednjimi podatki:

 

 • Artikel od do – izberemo razpon šifer artiklov, ki jih želimo obdelati (artikle lahko izberemo tudi iz preglednice).
 • Skupina, klasifikacija, oddelek artikla od do – izberemo razpon šifer skupin, klasifikacij ali oddelkov artiklov, ki jih želimo obdelati (skupine, klasifikacije in oddelke lahko izberemo tudi iz preglednice).
 • Tip artikla – izberemo tip artikla (ali več iz preglednice), ki jih želimo obdelati. Obdelujemo lahko samo proizvodne tipe artiklov!
 • Skladišče, skupina skladišč od do  – izberemo razpon šifer skladišč ali skupin skladišč, v katerih želimo izvajati obdelavo (skladišča in skupine skladišč izberemo tudi iz preglednice).
 • Povezna šifra – artikle lahko v pripravi omejimo tudi po povezani šifri artikla

 

​Naročila kupcev

 • Upoštevanje naročil kupcev – v kolikor v obdelavi želimo upoštevati naročene količine kupcev (naročila kupcev in odpremni nalogi), potem moramo to opcijo vključiti.
 • Knjiga naročila o do – izberemo razpon knjig naročil (ali jih izberemo iz preglednice) katere želimo vključiti v obdelavo.
 • Datum predvidene dobave od do – izberemo razpon datumov predvidene dobave za katera želimo, da se vključijo v obdelavo.
 • Izloči naročila prenesena v plan – v kolikor naročila, ki so že prenesena v plan proizvodnje (ali direktno v delovne naloge) ne želimo upoštevati v obdelavi, potem mora ta opcija biti vključena.
 • Zajeta naročila označi, kot prenesena v plan – v kolikor želimo, da se naročila, ki smo jih zajeli v obdelavo označijo v naročilih kupcev, da so prenesena v plan, potem moramo to opcijo vključiti.

 

Naročila dobaviteljem

 • Upoštevanje naročil dobaviteljem – v kolikor v obdelavi želimo upoštevati naročene količine dobaviteljem (naročila dobaviteljem, prevzemi od dobaviteljev ter predprejemi MSP, potem moramo to opcijo vključiti.
 • Knjiga naročila o do – izberemo razpon knjig naročil (ali jih izberemo iz preglednice) katere želimo vključiti v obdelavo.
 • Datum predvidene dobave od do – izberemo razpon datumov predvidene dobave za katera želimo, da se vključijo v obdelavo.
 • Upoštevaj nepotrjena naročila – v kolikor želimo nepotrjena naročila dobaviteljem upoštevati v obdelavi, potem mora ta opcija biti vključena.

 

Delovni nalogi VRP

 • Upoštevanje delovnih nalogov – v kolikor v obdelavi želimo upoštevati delovne naloge, potem moramo to opcijo vključiti.
 • Knjiga nalogov o do – izberemo razpon knjig delovnih nalogov (ali jih izberemo iz preglednice) katere želimo vključiti v obdelavo.

 

Delovni nalogi DN

 • Upoštevanje delovnih nalogov – v kolikor v obdelavi želimo upoštevati delovne naloge, potem moramo to opcijo vključiti.
 • Knjiga nalogov o do – izberemo razpon knjig delovnih nalogov (ali jih izberemo iz preglednice) katere želimo vključiti v obdelavo.
 • Upoštevaj vsa skladišča izdelkov – v kolikor je opcija vključena, potem se kot prihod na zalogo upoštevajo tudi delovni nalogi, ki imajo skladišče izdelkov izven razpona izbranih skladišč v nastavitvenih podatkih »Skladišče od do«.

 

Predlog količine

 • Izbrati moramo metodo izračuna količine, ki se predlaga v plan – na voljo imamo možnosti: manjkajoča količina (v plan se predlaga napovedana manjkajoča količina), razlika do minimalne količine (v plan se predlaga napovedana manjkajoča količina povečana za minimalno zalogo), razlika do maksimalne količine (v plan se predlaga napovedana manjkajoča količina povečana za maksimalno zalogo) ter kanabn sistem (v plan se predlaga količina, ki je enaka maksimalni količini zmanjšani za napovedano količino; vendar le v primeru kadar je napovedana količina manjša od minimalne).

 

Datum odpreme plan

 • Izbrati moramo metodo določitve datuma odpreme na vrstici plana – na voljo imamo možnosti: vnos datuma (v tem primeru sami vpišemo želeni datum) ter najzgodnejša odprema (v vrstico plana se vpiše najzgodnejši datum predvidene potrebe).

       

 •  Zaokrožitev – izberemo sistem zaokroževanja izračunane predlagane količine vrstice plana.
 • Skladišče plan – izberemo ali lastni vnos skladišča (vrstice plana bodo dobile vpisano izbrano skladišče) ali opcijo iz potrebe (vrstice plana bodo dobile skladišče odgovarjajoče potrebi (naročilu kupca, odpremnemu nalogu).

 

Potrdi izvede dodajanje vrstic na plan proizvodnje.

Preko gumba »Nastavitve« lahko nastavimo (predlagane ali privzete vrednosti), ki se pojavijo ob aktiviranju okna obdelave. Dostop do nastavitev obdelave lahko nepooblaščenim operaterjem preprečimo preko aplikacijskega varnostnega sistema.

 

 

 

Natisni