Obračun amortizacije

 

·      Obdobje .. do : izberemo lahko od katerega do katerega obdobja želimo izpis obračuna amortizacije.

·      Osnovno sredstvo od .. do: izberemo lahko od katerega do katerega osnovnega sredstva želimo izpis.

·      Konto od .. do: izberemo lahko od katerega do katerega konta želimo izpis.

·      Nahajališče od .. do: izberemo lahko od katerega do katerega nahajališča želimo izpis.

·      Amortizacijska skupina .. do: izberemo lahko od katere do katere amortizacijske skupine želimo izpis.

·      Stroškovno mesto od ..do: izberemo lahko od katerega do katerega stroškovnega mesta želimo izpis.

·      Stroškovni nosilec od ..do: izberemo lahko od katerega do katerega stroškovnega nosilca želimo izpis.

·      Delovni nalog: izberemo do katerega delovnega naloga naj se program omeji pri izpisu.

·      Referent od ..do: izberemo lahko od katerega do katerega referenta želimo izpis.

·      Datum nabave: omejimo se od katerega do katerega datuma omejitve naj nam program upošteva podatke.

·      Z izločitvami: obkljukamo če želimo izpisati tudi izločena osnovna sredstva. Program ponudi brez izločitev.

·      Datum izločitve: izbira je aktivna če smo prejšnje polje označili s kljukico. Omejimo se od katerega do katerega datuma izločitve naj nam program upošteva izločena osnovna sredstva.

·      Način izpisa: možnost izbire Posamezno ali Zbirno. Program predlaga zbirno.

·      Osnovna sredstva: izberemo ali želimo izpis samo za Osnovna sredstva, DI ali Vse.

·      Zaporedje podatkov: izbiramo lahko med Osnovna sredstva; Konto; Konto, SM; Konto, SM, SN; Nahajališče; Amortizacijska skupina, , Stroškovno mesto, Stroškovni nosilec, Delovni nalog in Referent. Glede na izbrano se nam podatki razvrstijo v izpisu.

·      Naziv liste: vpišemo poljubno besedilo, ki se izpiše v glavi lista.

Natisni