Možnost izbire začetka in končnice računa iz šifranta

Z verzijo 2018.05 smo omogočili, da se pri zaključku obračuna lahko izbira različne glave in končnice računa iz šifranta.

Možnost izbire začetka in končnice računa iz šifranta

Natisni