Zavihek Iz ročnega terminala (Alt+I)

 

Podatki potrebni za nastavitve pa bi bili naslednji:

·      Vrsta ročnega terminala - izbiramo med DENSO BHT, PERCON FALCON 3xx  in Po meri.

DENSO in PERCON imata prednastavljene nastavitve, kar pomeni, da se vsi naslednji podatki sami zapolnilijo. Preveriti pa bo potrebno kam bo program odložil datoteko iz ročnega terminala.

Če se bo pa nastavljalo ročni terminal po meri, bo potrebno nastaviti vsak podatek posebej.

·      Ukaz za prenos iz RT - vpišemo celoten ukaz za praznjenje terminala.

·      Ime datoteke podatki – vpišemo ime datoteke s podatki.

·      Ločilo - izbira z radio button med Fiksna dolžina polj (F) ali Razmejeno z ločili (R).

·      Vrsta ločila - Če je izbrano 'Razmejeno z ločili' potem se aktivira izbor med: Tabulator ali Drugo (kjer vnesemo želeno ločilo: #, $,…).

·      Pozicija nahajališča - vpišemo mesto v vrstici datoteke, od katerega se bo začelo brati šifro nahajališča.

·      Dolžina nahajališča - število mest naprej od prej določenega mesta

·      Pozicija šifre OS ali DI - vpišemo mesto v vrstici datoteke, od katerega se bo začelo brati šifro. Če je omejen podatek z ločili pa poišče pozicijo glede na ločila.

Če je ločilo = 'F' potem se vnese lokacijo začetka šifre.

Če je ločilo = 'R' potem se vnese, kateri podatek je, glede na ločilo. Šifro bere do konca ali pa do prvega ločila.

·      Dolžina šifre OS ali DI - število mest naprej od prej določenega mesta. Če je ločilo = 'F' potem se vnese dolžino podatka za šifro.

·      Pozicija količine - vpišemo mesto v vrstici datoteke, od katerega se bo začelo brati količino. Če je omejen podatek z ločili pa poišče pozicijo glede na ločila.

Če ločilo = 'F' potem se vnese lokacijo začetka količine

Če je ločilo = 'R' potem se vnese kateri podatek je, glede na ločilo. Količino bere do konca ali pa do prvega ločila.

·      Dolžina količine - število mest naprej od prej določenega mesta.

Če ločilo = 'F' potem se vnese dolžino podatka za količino

0 pomeni, da ne bomo prenašali količine. V tem primeru bo program za vsak odčitan zapis upošteval količino 1.

Na oknu je tudi gumb Test, ki bi omogočil testiranje nastavitev za ročni terminal.

Področje vhodne datoteke odpisov.

V tem spodnjem delu lahko nastavimo podatke za uvoz odpisov ugotovljenih ob inventuri.

·      Ime datoteke odpisov OS in DI - vpišemo ime in lokacijo datoteke s podatki.

·      Ločilo - izbira z radio button med Fiksna dolžina polj (F) ali Razmejeno z ločili (R).

·      Vrsta ločila - Če je izbrano 'Razmejeno z ločili' potem se aktivira izbor med: Tabulator ali Drugo (kjer vnesemo želeno ločilo: #, $,…).

·      Pozicija šifre OS ali DI - vpišemo mesto v vrstici datoteke, od katerega se bo začelo brati šifro. Če je omejen podatek z ločili pa poišče pozicijo glede na ločila.

Če je ločilo = 'F' potem se vnese lokacijo začetka šifre.

Če je ločilo = 'R' potem se vnese, kateri podatek je, glede na ločilo. Šifro bere do konca ali pa do prvega ločila.

·      Dolžina šifre OS ali DI - število mest naprej od prej določenega mesta. Če je ločilo = 'F' potem se vnese dolžino podatka za šifro.

·      Inven.txt – Tisti, ki odpise uvažajo iz datoteke z opisanim imenom obkljukajo to možnost, da jim pravilno uvozi podatke o odpisanih osnovnih sredstvih.

Natisni