Verzija 2018.07.001 z dne 18.05.2018

  • Urejen vnos v šifrant organizacijskih enot v primeru več nazivov.
  • Urejeno delovanje varnostnega sistema na gumbih za vpogled v zgodovino zaposlenih.
  • Omogočena izbira delovnih mest na izpisu evidence dopustov po zaposlenim.

Natisni