Verzija 2019.07.001 z dne 31.05.2019

 • Knjiženje
  • Prejemi in Predprejemi
   • Pri uvozu vrstic prejema in predprejema iz e-slog enostavnega računa je omogočen tudi uvoz v novem standardu eSlog račun 2.0. Možnost uvoza iz eSlog 1.6 ostaja nespremenjen. Program sam prepozna verzijo vhodne xml datoteke in ustrezno obdela vhodne podatke.
  • Tiskanje nalepk iz prejema
   • Ureditev polnjenja podatkov enot za ceno v primeru, ko je vključena opcija »vključi cene iz prometa«
 • Izpisi
  • Pregled blagajniških računov
   • Popravek prikaza cen v primeru, ko se izpisuje pregled računov samo za davčne zavezance in ni obračuna DDV.

Natisni