Obračunski list – sejnine občin

Nastavitveni podatki za izpis so enaki kot za stndarden obračunski list, oblika in vsebina izpisa je prilagojena vsebini obračuna sejnin na občinah.

Natisni