Lastnosti

Na zavihku Lastnosti (Alt L) vnašamo podatke o lastnostih artikla.

Masa na enoto v kg - vpišemo podatke o masi artikla v kilogramih. Možnost izračuna.

Prostornina na enoto v m3 - vpišemo podatke o prostornini artikla v m3. Možnost izračuna.

Količina pakiranja – vpišemo podatek o količini pakiranja. Možnost izračuna.

Masa v g/m2 – vpišemo podatek o masi papirja. Možnost izračuna.

Bruto teža (v kg) – podatek o bruto teži v kg. Možnost izračuna.

Merska enota cenika – vpišemo mersko enoto cenika.

Količina v ME cenika – vpišemo količino v merski enoti cenika.

DIMENZIJE

Dolžina (X) – vpišemo podatek o dolžini. Možnost izračuna.

Širina (Y) – vpišemo podatek o širini. Možnost izračuna.

Višina (Z) – vpišemo podatek o višini. Možnost izračuna.

Merska enota - vpišemo oznako merske enote oziroma jo s klikom na gumb

 izberemo (cm – centimetri, dm – decimetri, km – kilometri, m – metri, mm - milimetri).

Poleg teh dimenzij je gumb »Preračun prostornine«. Ob njegovem aktiviranju se preračuna podatek  Prostornina na enoto v m3. Seveda le v primeru, da so vse tri dimenzije vnesene.

Artikel je embalaža – označimo ali artikel predstavlja embalažo ali ne. Uporablja se pri poročilih o odpadni embalaži.

Zaporedna številka – ta podatek se uporablja pri poročanju dajatev za odpadno embalažo.

Okoljska dajatev – vpiše se kolikšna je dajatev za 1 kg artikla za poročanje o dajatvah za okoljsko embalažo.

Država porekla – vpišemo oz. izberemo iz šifranta držav državo porekla.

PLANSKO TEHNOLOŠKI PODATKI

Tehnološki postopek - vpišemo šifro tehnološkega postopka oziroma jo poiščemo v šifrantu tehnoloških postopkov. Na tem mestu lahko tehnološke postopke tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo.

Pretočni čas (dni)/za – vpišemo izdelavni pretočni čas v dnevih in količino za katero velja ta pretočni čas. Podatek se uporablja pri razpisu proizvodnje.

Dnevna količina izdelave – vpišemo kolikšna je kapaciteta izdelave artikla na dan. Podatek se uporablja za potrebe VRPja.

Pretočni čas nabave – vnos števila dni nabave. Podatek se bo rabil pri planiranju nabav.

Perioda združevanja (dni) – izbira med: v okviru naloga, mesečno, tedensko in perioda, kjer se izbere število dni periode. Podatek se bo uporabljal v VRPju.

Optimalna količina – vnos številčnega podatka na 3 decimalke. Možnost izračuna.

Planirano po minimalnih količinah – za potrebe planiranja proizvodnje določimo na artiklu ali se planira po minimalnih količinal.

Fantom – če je potrjeno þ določimo, da se artikel uporablja kot t.i. »fantomski podsklop« v modulu VRP.

Projektni artikel – opcijo uporabljamo, za ločitev proizvodnih artiklov (artikli tipa I, P in K) med artikli, ki jih obdelujemo skozi program VRP (brez vklopljene opcije) in artikli, ki jih obdelujemo skozi program DN (z vklopljno opcijo).

Razstavnica– opcijo uporabljamo pri tistih artiklih, ki jih bomo v proizvodnem procesu razstavljali na več (pol)izdelkov preko funkcije "Razstavljanje" na programu materialnega skladiščnega poslovanja - predprejemi. Opcija je aktivna le, če imamo v nastavitvah oklja iCentra vpisan ključ "RAZSTAVNICE" z vrednostjo "DA".

SM – vnos ali izbor šifre stroškovnega mesta.

PODATKI O EMBALAŽI

Šifra embalaže – izbremo kateri artikel je embalaža artikla, ki ga urejamo. Ta se potem predlaga pri vnosih računov, predračunov,…

Merska enota – merska enota izbrane embalaže.

 

Z izborom   (Alt H), se nam odpre preglednica Hranilne vrednosti za 100 g artikla, s katero lahko urejamo podatke o hranilnih vrednostih artikla.

Z izborom  (Alt M), se nam odpre preglednica z lastnostmi artikla po meri, ki omogoča pregled in upraljanje z lastnostmi artikla, ki si jih lahko definira uporabnik sam.

Z izborom  (Alt E), se nam odpre preglednica s sestavo odpadne embalaže za artikel.

Natisni