Izplačilna lista po SM

Izplačilna lista po SM je seznam zaposlenih, katerim je bila obračunana plača, sortiran po stroškovnih mestih. Namenjena je podpisovanju zaposlenih za potrditev prejema obračunskega lista. Na seznamu se izpišejo šifra, priimek in ime zaposlenega, znesek neto plače (če to želimo) in vodoravna črta za podpis.

Izplačilna lista po SM – potrdimo če želimo izpisati listo.

Od – do šifre SM –  izpis lahko omejimo le na posamezno ali skupino stroškovnih mest. Šifro SM poiščemo z gumbom .

Tiskam znesek – potrditev pomeni, da se na seznamu zaposlenih po SM izpišejo še zneski njihovih neto plač.

Tiskam vsako SM na nov list – omogoča izpis seznama zaposlenih za vsako stroškovno mesto na nov list papirja.

Razvrščanje – izpis razvrstimo po šifri ali nazivu zaposlenih.

 

Natisni