Pregled artikla

Pregledi artikla so namenjeni hitremu vpogledu v osnovne podatke o artiklu, s cenovnimi podatki in podatki o zalogah. Zažene se ga lahko na glavnem meniju, preglednicah prometa in vnosnih oknih prometa tako, da izberemo ustrezno ikono  ali s tipko F7. Na glavnem meniju je možen zagon samo s tipko F7.

V gornjem delu lahko vnesemo podatke, od katerih so odvisni prikazani podatki:

·      Črtna šifra – lahko vpišemo oziroma preberemo s pomočjo čitalca črtnih šifer črtno šifro artikla, katerega podatke želimo pregledovati. Če ima več artiklov vneseno črtno šifro, se odpre preglednica, ki omogoča izbor artikla, katerega podatke želimo pregledovati.

·      Šifra artikla - vpišemo artikel oziroma ga s klikom na gumb  izberemo iz šifranta Artikli, katerega podatke želimo pregledovati. Če zaženemo pregled artikla z vnosa vrstic, kjer že obstaja šifra artikla, se samodejno prikažejo podatki artikla na vrstici.

·      F8 ali  – če obstaja povezava s prometno bazo MSP, lahko izberemo šifro artikla tudi s pomočjo preglednice artiklov z zalogami in cenami.

·      Datum cenikov – vpišemo ali izberemo datum veljavnosti prikazanih cen.

V oknu se podatki prikažejo v dveh delih:

·      V prvem delu so prikazani osnovni podatki o artiklu

·      Drugi del je preglednica na datum cenikov veljavnih cen iz cenikov

Nad preglednico je gumb , ki nam omogoča pregled zalog za artikel v programu MSP. Če podatki programa MSP niso na voljo, gumb ni aktiven.

Natisni