O programu

Program Trgovina na drobno – TDR za vodenje trgovine na drobno je programski paket, ki podpira poslovne funkcije gotovinske in negotovinske prodaje. Obravnava področje trgovine na drobno, t.j. za tiste, kateri morajo pri svojem delu voditi “Evidenco o nakupu in prodaji blaga v trgovini na drobno TDR”. Z ustrezno uporabo nastavitev in šifrantov omogoča hiter in enostaven vnos prejemov in gotovinskih ter negotovinskih izdaj. S pomočjo prejema je možno enostavno izdelati kalkulacijo nabavne in prodajnih cen iz dobaviteljevega računa.

Vodenje zalog nudi program kot samostojni modul in se vodijo zaloge iz samega prometa trgovine na drobno, ali pa se zaloge vodijo v povezavi z Materialno skladiščnim poslovanjem MSP, katero nudi obširnejše možnosti za vodenje zalog.

V aplikaciji lahko delamo samo v vrednostnem načinu, pri povezavi z aplikacijo MSP lahko za artikle, katerim se vodi zaloga, vodimo količinsko zalogo, seveda pa lahko uporabljamo oba načina t.j. in vrednostnega in količinskega. Tudi v primeru, da nimamo povezave na Materialno skladiščno poslovanje lahko vodimo količinsko stanje zalog – izpisujemo zalogo, prikaz zaloge pri vnosu podatkov, prepoved izdaje blaga brez zaloge, kartice artiklov,… Količinsko lahko za artikle, za katere to želimo, vodimo zaloge po serijah (saržah, serijskih številkah,…). Imamo tudi možnost povezave z aplikacijo FAK, v katero lahko posamično ali zbirno prenašamo dobavnice negotovinske prodaje.

Možnost povezave z Blagajniškim poslovanjem BP za prenos podatkov gotovinske prodaje (prejemki, iztržki), možnost povezave z davčnim knjigovodstvom v katerega posredno ali direktno prenašamo podatke gotovinske prodaje za knjigo IRAČ. Imamo tudi možnost knjiženja gotovinske prodaje v finančno knjigovodstvo DK, lahko direktno ali pa posredno preko prenosnih datotek.

Poleg knjiženja prometa program omogoča obdelavo inventure artiklov s pomočjo popisnih list. Pri vnosu prometa in inventurnih popisnih list si lahko pomagamo s čitalcem črtne kode in ročnim terminalom za zajem podatkov. Možen je vnos količin preko pretvornikov.

Priprava novih dokumentov je zelo enostavna. Ob ustrezno nastavljenih podatkih v šifrantih strank in artiklov lahko z minimalnim vnosom pripravimo dokumente začetnega stanja, prejema ter gotovinske in negotovinske izdaje.

Program uporabniku omogoča preprosto oblikovanje dokumentov. Poleg klasičnih poročil je možno dobiti nekatera poročila tudi v grafični obliki.

Izvajanje posamičnih obdelav programa je možno dovoliti oziroma prepovedati posameznim operaterjem ali skupinam operaterjev s pomočjo varnostnega sistema.

Natisni