Knjižne skupine

Šifrant se uporablja za kontrolo vnosa knjižne skupine.

Natisni