Naslovi

Na zavihku Naslovi (Alt N) so zbrani podatki o Plačniku in Naslovniku. Podatke o Naslovniku lahko poljubno spreminjamo.

Zavihek je razdeljen na dva dela:

·      Plačnik – podatki o kupcu–plačniku se predlagajo iz šifranta strank in so tu samo prikazani. Gumb  - Naslovnik omogoča kopiranje naslova plačnika v naslovnika.

·      Naslovnik – vpišemo podatke o naslovniku:

·        Naziv, Ulica, Hišna številka, Kraj – vpišemo podatke naslovnika.

·        Država – vpišemo šifro države oziroma jo poiščemo v šifrantu Države. Na tem mestu lahko države tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo.

·        Pošta - vpišemo šifro pošte oziroma jo poiščemo v šifrantu Pošte. Na tem mestu lahko pošte tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Pri novem predračunu se predlagajo podatki iz naslova kupca – prejemnika.

 

Natisni