Verzija 2020.15.001 z dne 9.11.2020

 • Knjiženje – delovni nalogi; na prikazu napredovanja delovnih nalogov smo v sklopu podrobnosti prikaza porabe sestavin dopolnili mehanizem izračuna že izdanih količin in odstotkov ter preostalih količin in odstotkov tudi v primeru, ko je normativna poraba podana za več (10/100/1000) enot izdelka.
 • Knjiženje – delovni nalogi; podatek o vrstici naročila kupca (na zavihku »veze«) se v primeru, ko se na naročilu po prenosu naročila v delovni nalog izvede sprememba vrstnega reda vrstic tudi ustrezno spremeni.
 • Knjiženje – delovni nalogi; dodana je nova funkcija »Popravek količin podr. DN«:
  • Funkcija je namenjena spremembi razpisanih količin za vse podrejene delovne naloge izbranega nadrejenega delovnega naloga, dostopna samo preko desnega klika miške na preglednici delovnih nalogov.
  • Funkcijo lahko prožimo le na izhodiščnem delovnem nalogu (delovnem nalogu preko katerega smo dejansko razpisovali podrejene delovne naloge s funkcijo »Izdelava podr. DN«.
  • Sprememba količin na podrejenih delovnih nalogih se zavede tudi v »log« spremembe na posameznem podrejenem delovnem nalogu (kdo/kdaj je spremembo izvedel).
  • Funkcija je varovana preko varnostnega sistema »VRP – PREGLEDNICA DELOVNIH NALOGOV, popravek količin podrejenih DN«
 • Pripomočki – ponovno knjiženje delovnih nalogov; dodan je nova pripomoček »Ponovno knjiženje delovnih nalogov«:
  • Pripomoček je za operaterja privzeto zaprt, aktivacija preko varnostnega sistema.
  • Namen pripomočka je prikaz delovnih nalogov/sestavin, ki pri serijskem knjiženju delovnih nalogov niso imeli v celoti poknjižene izdane količine,
  • »Naknadno« knjiženje bo izvedeno v naslednji verziji.

 

Natisni