Namen programa

Program je namenjen pripravi podatkov na podlagi  v naprej definiranih kontov.  Pripravljene podatke lahko pregledujemo v tabeli, na izpisih,  na grafih ali pa jih izvažamo v druge SAOP aplikacije (TPD).

 

Natisni