Verzija 2020.03.001 z dne 28.2.2020

  • Na naročila kupcev in odpremne naloge smo dodali v glave in vrstice dokumentov tudi (tri) dodane analitike. Poleg ročnega vnosa se analitike tudi ustrezno prenašajo po procesu od predračuna do računa.
  • Pri knjiženju odpreme v MSP:
    • Dopolnjeno prikazovanje opozoril/napak kot informacije za lažjo kontrolo podatkov.
    • Odpravljena težava pri kontroli skladišč pod pristojnostjo WMS ko se je kontrola izvajala tudi če so bile brisane vrstice s takim skladiščem.
  • Naročila kupcev – prenos naročil v delovne naloge; na obdelavi prenosa naročil kupcev v delovne naloge se tudi naročilo, ki še ni bilo preneseno v delovne naloge lahko prenese v naloge preko opcije »samo nove vrstice«.
  • Naročila kupcev – prenos naročil v plan proizvodnje; urejeno prikazovanje delovnih nalogov na naročilih kupcev tudi, če so nastali preko plana proizvodnje

Natisni