Verzija 2018.01.001 z dne 12.1.2018

 • Naročila kupcev in Odpremni nalogi
  • Pri vnosu artiklov preko funkcije F5 se upoštevajo tudi posebni pogoji iz KM.
 • Naročila dobaviteljem in prevzemi
  • Odpravljena težava pri uvozu vrstic iz naročila dobaviteljem v primeru uporabe filtra "Datum predvidene dobave".
 • Izpisi
  • Analiza odpreme
   • Omogočen je tudi prikaz artiklov brez vpisane serije tudi za artikle, ki imajo samo sledljivost.

Natisni