Verzija 2018.05.000 z dne 06.04.2018

  • Priprava PP - Če ni vknjižbe se pri pripravi plačilnih nalogov predlagajo analitike iz zavihka računi.

 

Natisni