Uvoz otrok iz šifranta Stranke

Podatke iz strank v šifrant Otroci uvažamo v primeru, da imamo podatke v strankah, v tabeli Otroci pa ne. Na primer časopisna podjetja spremljajo potencialne stranke. Ko potencialna stranka postane aktivna – naročnik. V tem primeru uvozimo podatke o stranki v naročnike.

V šifrantu Otroci kliknemo na gumb Uvoz podatkov. Odpre se spodaj prikazano okno:

·      Šifra stranke od do – vpišemo oziroma poiščemo stranke, ki jih bomo uvažali. Uvoz dodaja samo stranke, ki so aktivne in ki še niso v šifrantu otroci.

·      Šifra prve gruče od do - vpišemo oziroma poiščemo šifro prve gruče oziroma skupine/razreda, ki jih želimo uvažati. Podatek ni obvezen – lahko pustimo prazno.

·      Prenos neaktivnih strank – v primeru, da želimo prenašati tudi neaktivne stranke, potem polje potrdimo, sicer pustimo polje prazno.

·      Način prenosa: izberemo med Dodajanje in popravljanje (program popravlja tudi že vnesen otroke in dodaja nove) in Dodajanje (program preveri, ali obstajajo nove šifre strank, ki jih v otrocih še ni, ter le-te doda)

 

Kliknemo na Potrdi. V primeru, da imamo v strankah vneseno kakšno Prvo gručo, ki ni še vnesena ko Skupina/razred, se odpre spodaj prikazano okno:

Potrebno je vnesti še podatek o enoti. Kliknemo na gumb Popravi zapis. Odpre se okno:

Šifra in naziv skupine moramo dodati podatek Šifra enote, v katero skupina spada. Po vnosu šifre enote kliknemo na Potrdi. Postopek ponovimo za vse enote v preglednici. Po končanem postopku kliknemo na Potrdi in uvoz podatkov se bo končal.

Po končanem uvozu se izpiše poročilo o številu prečitanih zapisov, dodanih in popravljenih zapisov ter napačnih zapisov.

Napačnih zapisov program ne dodaja, zato jih preverite. Če javi, da nima šifre prve gruče, poiščete v šifrantu stranko in vpišete manjkajoč podatek.

V primeru, da delate ta uvoz na kodi programa za šole, vrtce, glasbene šole, vas bo program za vse novo vpisane koristnike v OST ob naslednjem vstopu v program OST vprašal za datum, od kdaj naprej velja vpisana skupina.

Natisni